Informacje o turnieju BRD w Przelewicach XLI finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbędzie się w Przelewicach w dniach od piątego do siódmego czerwca 2018.
 

Patronat honorowy nad XLI Finałem Krajowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Przelewice 5-7 czerwca 2018 objęli:

- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

- Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc

- Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza

Główni organizatorzy XLI Finału Krajowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym:

 Andrzej Adamczyk        Minister Infrastruktury i Budownictwa, Przewodniczący Krajowej Rady BRD

 Joachim Brudziński       Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 Anna Zalewska             Minister Edukacji Narodowej

 Michał Sikora                Prezes Polskiego Związku Motorowego

 nadinspektor Jarosław Szymczyk    Komendant Główny Policji

Komitet organizacyjny:

 Robert Werle     Przewodniczący KKOT, GK BRD PZM

 nadkom. Agnieszka Sałkowska Sędzia Główny Turnieju, Komenda Główna Policji - Biuro Ruchu Drogowego

 Magdalena Zarębska-Kulesza  Zachodniopomorski Kurator Oświaty

 Józef Liszczak Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Szczecinie

 insp. Jacek Cegieła Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie

 Cezary Tkaczyk Dyrektor WORD w Szczecinie

 Eugeniusz Romanow Dyrektor ZORD w Koszalinie

 Stanisław Stępień  Starosta Pyrzycki

 Mieczysław Mularczyk Wójt Gminy Przelewice

 mł. insp. Krzysztof Dębiński Komendant Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach

 st. bryg. Jacek Marchlewicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach 

 kom. Arkadiusz Górecki  Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 podkom. Monika Klemenska  Komendant Komisariatu Policji w Lipianach

 Renata Kozicka Dyrektor Gimnazjum w Przelewicach, Prezes stowarzyszenia edukacyjnego "Wyrównajmy Szanse"

 Waldemar Klemenski  Koordynator turnieju


Poniżej znajdują się pisma przewodnie kierowane do uczestników 41.Turnieju BRD. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.


Pismo przewodnie Marszałka Województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza (po kliknięciu w Download pismo otworzy się w nowym oknie)

Pismo przewodnie Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca (po kliknięciu w Download pismo otworzy się w nowym oknie)

Pismo przewodnie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy (po kliknięciu w Download pismo otworzy się w nowym oknie)


Pismo przewodnie Starosty Pyrzyckiego Stanisława Stępnia (po kliknięciu w Download pismo otworzy się w nowym oknie)

Pismo przewodnie Wójta Gminy Przelewice Mieczysława Mularczyka (po kliknięciu w Download pismo otworzy się w nowym oknie)